2019 gruodžio 1-3d. Tautinių Mažumų Namuose Vilniuje, vyko Romų lyderių  konferencija. Kurios tikslas atrasti ir ugdyti jaunus (ar jau esamus) bendruomenių lyderius, suteikti jiems kompetencijas ir žinias, leisiančias jiems geriau atlikti pareigas tarp bendruomenės ir visuomenės.

Romu lyderiai atvykę iš įvairių Europos sąjungos valstybių, romų kalba dalinosi  savo asmenine patirtimi kokius sunkumus patyrė siekiant asmeninio ir profesinio pripažinimo. Konferencijoje-mokymuose dalyvavo gausus būrys Romų lyderių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Eišiškių (Šalčininkų raj.) Panevežio.

Pirmoji diena

1 sesija

Projekto vadovė Svetlana Novopolskaja. Pristatė projekto ,,Dirbkime kartu su Romais – naujos darbo galimybės ir iššūkiai“/ 2014-2020m.m. rezultatus, ES pridėtinės vertės pristatymas ir aptarimas. Kas nenuveikta, kodėl?, kas toliau?

pristatytos pagrindinės problemos stabdančios sėkminga Romų integracija:

a) Nepakantumas romams

b) Abipusė stigmatizacija

  • Romų išsilavinimo ir socializacijos lygis
  • Paprotinė teisė
  • Darbo rinkos prieinamumas

2 sesija

Paskaita  „Romai – skaitlingiausia, bet labiausiai diskriminuojama tautinė mažuma“ Europoje. Lektorius Saimir Mile (Prancūzija).

 Saimir Mile, Romas iš Albanijos, Kaip teisininkas turintis patirtį inicijuojant ir vedant diskriminacijos bylas (anglų ir romų k.). yra prancūzų asociacijos “La Voix des Roms” (Romų balsas) steigėjas ir valdybos narys. Teisininkas, kalbininkas, ekspertas romų kalbos ir istorijos žinovas. Atstovaujantis savo organizaciją ir Romus ES struktūrose, platformose, tinkluose. Tai pasaulinio mąsto Romų lyderis.

3 sesija

Paskaita „Diskriminacijos kvalifikavimas, žmogaus teisių pagrindai“. Lektorius Saimir Mile (Prancūzija). ES pagrindinių teisių agentūra (FRA) 2018 m. pabaigoje pristatė tyrimą, rodantį, kad romai yra labiausiai diskriminuojama tautinė mažuma Europoje, tuo pačiu išvardinta ir pagrindinė su tuo susijusi problema – Romai nepasitiki valstybės institucijomis ir nepraneša apie diskriminacijos atvejus. Tokiu būdu nustatyti tokius incidentus neįmanoma, tuo labiau su jais kovoti. Yra sunkumų ir teisinėje sistemoje. Manoma, kad atviras pokalbis su intarpais romų kalba padės dalinai pakeisti nuostatus.

Paskaita „Žmogaus teisių stebėjimas, gynimo praktika Lietuvoje“.

Lektorė, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė, ekspertė.  Birutė Sabatauskaitė. –turi unikalia patirtį rengiant apžvalgas Romų diskriminacijos temomis.

Antroji diena

Ryte darbas grupėse

1. grupė: Lygybės principai, žmogaus teisės, diskriminacijos sąvoka, identifikavimas, diskriminacijos atvejų viešinimas. Moderatorius Saimir Mile (romų k.).

2. grupė: Stereotipai, nepakantumo kalba, socialinių tinklų galimybės kovojant su stigmomis. Moderatorė Carmen Tanasie (romų k.)

Sesija vyko romų kalba. Manoma, kad gimtosios kalbos dėka dalyviai suvoks daugelį terminų ir specifinių apibrėžimų.

Pastebėta, kad plačiai vartojamos sąvokos Romams nesuprantami, nes nėra atitikimų jų kalboje. Bendravimas Romų kalba padės įsigilinti į gvildenamus klausimus, sunku rasti atsakymus.

Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės direktorės, Vidos Montvydaitės, pranešimas „Romų integracijos programos apžvalga ir gairės 2020 – 2023 metų programai“.

Projekto „Nupiešk man kelią“  Iliustruota Romų tautos istorija“ pristatymas.

Ieškodama inovatyvaus būdo susipažinti su Romų istorija, ,,Lietuvos Sakaliukų Sąjunga“ nutarė panaudoti jaunimo taip mėgstamą komikso formą. Patrauklia forma knygelė papasakoja, iš kur atkeliavo Romai, kuo jie unikalūs, kokiais amatais užsiimdavo, kiek pasaulyje garsių Romų, kokiomis problemomis susiduria šiandienos Romai Lietuvoje ir pasaulyje. Autorė – komiksų kūrėja  Akvilė Magicdust.

4 sesija

Paskaita „Romų moterų įgalinimas“ jų vaidmens bendruomenėje identifikavimas“. Lektorė Carmen Tanasie (ERGO tinklo projektų vadovė, Briuselis). Carmen Tanasie – romė iš Rumūnijos, gyvenanti Briuselyje, daugiau kaip 10 metų dirba ERGO tinklo administracijoje, turi patirtį organizuojant Europos mąsto renginius ir kampanijas, skiriant dėmesį Romų moterų judėjimui.

Trečioji  diena

5 sesija

Paskaita „Teisinis, finansinis raštingumas: skolų valdymas, antstolio patvarkymo išaiškinimas, sutarčių su antstoliu sudarymas, greitieji kreditai, pinigų pervedimas, gavimas, mokesčiai.“ Lektorius: Projekto ,,Dirbkime kartu su romais – naujos darbo galimybės ir iššūkiai“/ 2014-2020m.m. teisininkė, Advokatė Eglė Latauskienė

Paskaita „Socialiai remtino asmens statuso išaiškinimas, pašalpų rūšys, jų skyrimo tvarka, priskaitymai, išmokos tvarka, lengvatos, socialinis būstas“. Pranešėjai Vilniaus Socialinės paramos centro Socialinio darbo ir Išmokų skyriaus atstovai bei SĮ „Vilniaus būstas“ atstovai.

6 sesija

Paskaita „Bendravimo viešojoje vietoje taisyklės, elgesio normos, etika, komunikavimo įgūdžių formavimas“. Pasak lektoriaus Romai stokoja elementarių teisinių, finansinių, socialinių žinių ar kompetencijų. Daugumai projekto dalyvių trūksta išsilavinimo ne tik profesijai įgyti, bet dažnai ir bendrų žinių (gebėjimų), kurie leistų dalyviams geriau jaustis visuomenėje, susiduriant su įstaigų personalu, kuriose Romai privalo lankytis (savivaldybė, darbo birža, sveikatos įstaigos ir kt.).

Konferencija baigėsi bendromis diskusijomis apie patirtis, motyvaciją, ir galimybes kurti naujas asmenines  sėkmės istorijas, per bendravimą, abipusių stigmų naikinimą bei atvirumą sau ir mus supančiai visuomenei. Vidinius pokyčius paremiant tarpusavio dialogu bei bendravimu. Projekto svečiai nuogąstavo, kad Lietuvos Romai iki šiol turi silpnus ryšius su Europos Romų bendruomenę, esama mažai informacijos, nepasitikėjimas valstybės institucijomis, todėl dažnai Romai neturi motyvacijos tarptautinei veiklai. Svarbu, kad Europietiškų projektų pagalba,  būtų kuriami  nauji Romų tinklai, siekiant aktyvinti Romų (ypač moterų) visuomeninį aktyvumą, pilietiškumą, veikiant tarptautiniu lygiu.