2017 02 09

Siekiant ugdyti  asmenines kompetencijas, mažinti socialinę atskirtį ir didinti Romų tautybės žmonių prieinamumą konkuruojant darbo rinkoje organizuojamos mokymo programos minėtoms kompetencijos įgyti. Vilniuje vyksta IT (informacinių technologijų) mokymo programa. Dešimt iš anksto atrinktų dalyvių, du kartus per savaitę, dalyvauja IT (informacinių technologijų) raštingumo ugdymo programoje. Eišiškėse (Šalčininkų r.) vyksta  – Lietuvių kalbos  kursai.

Norintys sportuoti projekto dalyviai turi galimybė lankyti sporto klubą “Senamiesčio sporto klubas“ Rinktinės g. 25, Vilnius.

Šiuo metu renkamos naujos grupės Anglų ir Lietuvių kalbai mokytis Vilniuje  Bei Ūkininko pažymėjimui gauti Eišiškėse(Šalčininkų r.), IT (Informacinių technologijų) mokymo grupė Šiauliuose.

Projekto dalyvius nuolat konsultuoja socialinės darbuotojos Ona Papinkienė (Vilnius), bei Rita Latauskaitė (Šiauliai). Projekto dalyvių teisinius klausimus sprendžia advokatė dr. Eglė Latauskienė.