4903_17165e22dd1d2072dcdfeb2fe26e1e87.jpg

Lapkričio 21-22 d. Lietuvoje vieši Latvijos kultūros ministerijos atstovai, atvykę susipažinti su Lietuvos patirtimi, integruojant romus į darbo rinką. 

Svečiai lankysis socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kur jiems bus pristatytas Europos socialinio fondo projektas „Dirbkime kartu su romais“. 

Darbo biržoje vyks diskusija apie ilgalaikį romų nedarbą ir jų įsitraukimą į darbo rinką. 

Tautinių mažumų departamente vyks Romų integracijos politikos įgyvendinimo Lietuvoje apžvalga ir projekto „Lietuvos romų platforma“ rezultatų pristatymas bei susitikimas su projekto „Dirbkime kartu su romais“ įgyvendintojais.