Apie projektą

DIRBKIME KARTU SU ROMAIS
naujos darbo galimybės ir iššūkiai

PROJEKTO TIKSLAS:

Teikti integracijos į darbo rinką paslaugas romams, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

PROJEKTO VYKDYTOJAS KETINA:

Sudaryti sąlygas romams įsitraukti į darbo rinką, skatinti motyvaciją dirbti, naudojant inovatyvias karjeros ugdymo priemones, sudaryti sąlygas įgyti ir kelti kvalifikaciją; įsitvirtinti ir dalyvauti visuomenės gyvenime;

Formuoti teigiamą požiūrį į romų bendruomenę, naikinti stereotipus, keisti darbdavio – darbuotojo santykius įdarbinant romus.

Veiklose dalyvaus suaugusieji darbingo amžiaus bei mokyklinio amžiaus romai.
Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Kybartuose, Troškūnuose, Žagarėje, Šalčininkų ir Varėnos, Vilniaus rajonuose.


PLAČIAU APIE PROJEKTĄ

spręsime romų bendruomenės socialinės atskirties problemą

Projekto vykdytojai ketina spręsti romų bendruomenės socialinės atskirties problemą, kurią sudaro tarpusavyje persipynę skurdo, menko išsilavinimo ir bedarbystės reiškiniai. Dėl ilgalaikės atskirties daug romų yra atitrukę nuo visuomenėje sukuriamų galimybių ir neturi įgūdžių jomis pasinaudoti. Tyrimai rodo, kad absoliuti dauguma darbingo amžiaus romų verčiasi neformaliame ekonomikos sektoriuje, 42% nedirba jokio darbo. Romų neraštingumo lygis aukštas, dauguma romų nėra įgiję jokios profesijos. Įsidarbinimą komplikuoja neigiamas darbdavių ir visos visuomenės požiūris į romus. Labai mažai adaptuotų profesinio mokymo programų suaugusiems, neturintiems pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo. Nėra taikomos mokymo darbo vietoje programos. Visi ankščiau vykdyti romų integracijos į darbo rinką projektai buvo sėkmingi, turėjo akivaizdų teigiamą rezultatą ir poveikį, tačiau dėl tęstinumo užtikrinimo galimybių stokos negalėjo pakeisti situacijos iš esmės. Efektyvūs paramos mechanizmai dirbant su sunkiai integruojamais asmenimis  menkai plėtojami. Be ES paramos naujoviškų socialinės veiklos priemonių ir integracijos į darbo rinką priemonių sukurti ir išbandyti neįmanoma

Projektą įgyvendins 6 romų organizacijos

Projektą įgyvendins 6 romų organizacijos, kurios tarpusavyje pasiskirstys veiklų įgyvendinimo funkcijas. Partneriai pasirašys Jungtinės veiklos sutartį. Pareiškėjas – VšĮ Romų visuomenės centras – bus atsakingas už viso projekto veiklų valdymą, partnerių koordinavimą, išteklių ir išlaidų planavimą, rizikos ir pokyčių valdymą, projekto veiklų ataskaitų rengimą. Partneriai atsakingi už tiesioginį darbą su romais, socialinių, konsultacinių, tarpininkavimo paslaugų teikimą, projekto veiklų vykdymą. Veiklų pasiskirstymas su partneriais atliktas parengiamojoje projekto aprašymo stadijoje. Nustatytos tikslinės grupės ir jų skaičius. VšĮ Romų visuomenės centras turi patirtį vykdant ESFA administruojamus projektus.

Veikla dešimtyje rajonų

Projektą planuojama įgyvendinti Vilniaus mieste, skiriant ypatingą dėmesį Kirtimų gyventojams, o taip pat Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Jonavoje, Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos, Vilkaviškio (Kybartai), Anykščių (Troškūnai), Joniškio (Žagarė) rajonuose.

Projekto vykdytojų patirtis

Projekto vykdytojai turi patirtį užtikrinant tėvų, dalyvaujančių veiklose, ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą veiklų vykdymo metu. Manome, kad toks poreikis yra, dauguma romų šeimų daugiavaikės. Organizuojant socialinių įgūdžių formavimo užsiėmimus Romų visuomenės centre, vaikų priežiūrą užtikrina RVC ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Tam panaudojamos specialiai įrengtos patalpos. Planuojama organizuoti vaikų priežiūrą ir kitose vietose, kur vyks socialinių įgūdžių formavimo užsiėmimai, tam tikslui įdarbinant specialistą ir pritaikant patalpas. Atskirai bus svarstoma galimybę užtikrinti vaikų priežiūrą profesinio mokymo kursus lankantiems tėvams, priklausomai nuo besimokančiųjų skaičiaus grupėse.

PARTNERIAI

Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“
Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“

Adresas: Petroškų k., Šalčininkų r.

Prezidentė: Ariana Bagdanavičiūtė

Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“ Eišiškių skyrius
Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“ Eišiškių skyrius

Adresas: Vilniaus g. 5 - 6, Eišiškės, Šalčininkų r.

Vadovas: Jonas Matuzevičius

Lietuvos romų bendruomenė
Lietuvos romų bendruomenė

Adresas: Pupinės g. 1B, Vilnius

Pirmininkas: Išvanas Kvik

Romų integracijos centras
Romų integracijos centras

Adresas: Vytauto g. 113, Šiauliai

Direktorė: Kansuela Mačiulevičiūtė

Romų integracijos namai
Romų integracijos namai

Adresas: Švyturio g. 19-66, Vilnius

Direktorė: Božena Karvelienė